מוצרים מגניבים

פוסטר של יניב המגניב

₪10

תיק ילדים

₪60

תחפושת יניב המגניב

₪120

חולצה של יניב המגניב

₪30

חוברת הפעילויות של יניב המגניב

₪20

בחצר של יניב המגניב

דיסק DVD יניב המגניב – חושב בירוק

₪30