עיר
תאריך
מיקום
אשקלון
יום שישי | 15:00 | 20.10.17
ערד
יום שלישי | 11:00 | 10.10.17
קרית אתא
יום שלישי | 11:00 | 10.10.17